ફીણ

શીટમાં અથવા રોલમાં ફીણ.

ઇવા , ઓર્થોલાઇટ ફીણ, હાય-પોલી સહિતના તમામ પ્રકારના ફોમના સંસાધનો. ગ્રાહકોની ડિઝાઇન મુજબ, નીચે આપેલા બધા પરિબળો કસ્ટમાઇઝ થયેલ છે:

રંગ

વજન

કઠિનતા

આકાર

ઘનતા

છિદ્ર

foam